Treasury of excelent wines

from selected

Croatian wineries.

Cijena

Sve cijene na internetskoj trgovini "Wineline vinoteka" iskazane su u hrvatskoj valuti (HRK)

Dostava i troškovi dostave

Dostava    proizvoda   se   vrši   na   području Republike  Hrvatske  i  navedenim  zemljama Europske unije.  Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a isporuka  se  smatra   izvršenom  u  trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi, u  roku tri radna   dana   od   vidljive  uplate  na  računu Internet  Prodavatelja.

Troškovi  dostave   izračunavaju  se  prilikom pojedine narudžbe.  Ukupni  troškovi dostave iskazuju  se  u  procesu naručivanja.

Zbog  sigurnijeg  transporta raspolažemo sa kutijama predviđenim za 6 boca vina. Jednim paketom smatra  se  pošiljka do 6 boca.  Moguće  je kombinirati  različita vina unutar jednog paketa.

Za područje  Republike Hrvatske: - trošak  dostave    iznosi    49,00    HRK  po  paketu. Očekivano tranzitno vrijeme do 2 radna dana.

Za područje Europske unije:

Zona 1:   Slovenija (SLO)  –  trošak  dostave iznosi   181,00  HRK  po  paketu. Očekivano tranzitno  vrijeme  do  2  radna dana.

Zona 2:   Austrija (A), Češka (CZ), Mađarska (HU), Njemačka (D), Slovačka (SK)  –  trošak dostave    iznosi   279,00   HRK  po  paketu.   Očekivano   tranzitno   vrijeme   do  3  radna   dana.

Zona 3:   Belgija(BE), Danska(DE), Irska(IE), Francuska (F),   Italija  (I),   Luxemburg  (LU), Nizozemska (NL), Poljska (PL), Portugal(PT), Španjolska (E), Švedska (S) – trošak dostave iznosi  335,00  HRK   po  paketu.  Očekivano  tranzitno vrijeme  do  5  radnih  dana.

Ukupni  trošak dostave ovisi o broju naručenih proizvoda odnosno  o  konačnom broju paketa u  kojem  se  proizvodi  dostavljaju.

Cijene dostave su izražene bez PDV - a.  Oslobođeno PDV -a temeljem članka 90. zakona o PDV – uMogućnosti plaćanja

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je:

 - Kreditnom karticom

   - Internetskim bankarstvom;
 - Nalogom za nacionalna plaćanja (kao zamjena za plaćanje općom uplatnicom).
 - Plaćanje pouzećem ( vrijedi samo za područje RH )

Sustav   kartične  naplate   integriran   je  na internetskoj  trgovini. Unos i prijenos osobnih podataka  i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima.Tcom PayWay sustav za online autorizaciju    kreditnih    kartica    osigurava   sigurnost  podataka u  skladu  sa zahtjevima kartičara i kartičarskih  brendova te PCI DSS standarda,  te  se  ti  podaci  ne  nalaze kod poslužitelja Internet prodavatelja.Autorizacija  i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava  TcomPay  za  autorizaciju  i naplatu kartica u realnom vremenu.Kupnja je izvršena po  uspješnoj  autorizaciji  kartice. U slučaju odbijanja autorizacije Internet Prodavatelj  ne raspolaže  podacima  o  razlozima  odbijanja.

Dostava i troškovi dostave

Dostava proizvoda se vrši na području Republike Hrvatske i navedenim zemljama Europske unije.

Troškovi dostave izračunavaju se prilikom pojedine narudžbe. Ukupni troškovi dostave iskazuju se u procesu naručivanja.

Zbog  sigurnijeg  transporta raspolažemo sa kutijama predviđenim za 6  boca vina. Jednim paketom smatra  se  pošiljka do 6 boca.  Moguće  je kombinirati  različita vina unutar jednog paketa.

Za područje  Republike Hrvatske: - trošak  dostave    iznosi    39,00    HRK  po  paketu. Očekivano tranzitno vrijeme do 2 radna dana.

Za područje Europske unije:

Zona 1:   Slovenija (SLO)  –  trošak  dostave iznosi   161,00  HRK  po  paketu. Očekivano tranzitno  vrijeme  do  2  radna dana.

Zona 2:   Austrija (A), Češka (CZ), Mađarska (HU), Njemačka (D), Slovačka (SK)  –  trošak dostave    iznosi   259,00   HRK  po  paketu.   Očekivano   tranzitno   vrijeme   do  3  radna   dana.

Zona 3:   Belgija(BE), Danska(DE), Irska(IE), Francuska (F),   Italija  (I),   Luxemburg  (LU), Nizozemska (NL), Poljska (PL), Portugal(PT), Španjolska (E), Švedska (S) – trošak dostave iznosi  315,00  HRK   po  paketu.  Očekivano  tranzitno vrijeme  do  5  radnih  dana.

Ukupni  trošak dostave ovisi o broju naručenih proizvoda odnosno  o  konačnom broju paketa u  kojem  se  proizvodi  dostavljaju.

Cijene su izražene bez PDV - a.  Oslobođeno PDV -a temeljem članka 90. stavka 2. zakona o PDV – u


Dostava proizvoda

Dostava se obavlja putem tvrtki čija je djelatnost dostava paketa na području Republike Hrvatske i Europske unije. Naručena roba se može pratiti, tzv. tracking system, za vrijeme isporuke (kod tvrtki koji imaju tu mogućnost)

Isporuka pošiljke će se izvršiti u roku od 3 radna dana od vidljive uplate na računu Internet Prodavatelja (na području RH). Rok isporuke za zemlje EU utvrđuje dostavljačka kompanija prema svojim standardima usluge. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog trenutne ili trajne nedostupnosti, Internet Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a isporuka se smatra  izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi, u roku 3 radna dana od vidljive uplate na računu Internet Prodavatelja.

Ukoliko se pošiljka upućena Kupcu vrati Internet Prodavatelju jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten putem e-pošte te će mu biti ponuđena mogućnost da se naručena pošiljka na zahtjev Kupca putem e-pošte ponovo dostavi uz zaračunavanje dodatnih troškova dostave.

Kupac je dužan pošiljku preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je pošiljka uredno isporučena.

U slučaju da Kupac naručenu robu odbije primiti, Internet Prodavatelj ima pravo povrat  uplaćenog iznosa umanjiti za troškove dostave i ostale manipulativne troškove.

U rokove za isporuku ne računaju se dan prijema narudže, vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije odgovoran, vikendi, neradni dani i blagdani.

Reklamacije

Internet Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda na internetskoj trgovini sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne oštete.

Pri primitku pošiljke Kupac je dužan izvršiti provjeru istu, te utvrditi da li je isporučena   po specifikaciji narudžbe. U slučaju nedostataka, Kupac je dužan odmah uputiti pisani prigovor jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju Kupac treba odbiti preuzimanje pošiljke i u najkraćem roku izvijestiti o tome  Internet  Prodavatelja s opisom problema. Poželjno je oštećenja i fotografirati.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan isporučeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim odnosima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti putem e-pošte na vinoteka@vinarnice.hr ili pisanim putem na adresu: Perfect Solution j.d.o.o. , 30.svibnja 37, 10370 Dugo selo, Croatia

U prigovoru  Kupac je dužan navesti broj narudžbe, broj računa i svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat novca u slučaju isporuke robe koju nije naručio, u slučaju isteka roka trajanja, te ukoliko proizvod ima grešku ili oštećenje, a da ista nisu nastala u transportu.

Ukoliko proizvod ima nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda, ima pravo na jednostrani raskid ugovora i može izabrati na koji način želi obeštećenje (povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene).

Nezadovoljstvo okusom proizvoda (vina) nije opravdan razlog za reklamaciju, te ga Internet prodavatelj neće uvažiti.

Internet Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Internet Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Internet Prodavatelj.

Jednostrani raskid ugovora

Kupac koji je izvršio narudžbu odnosno sklopio ugovor na daljinu sukladno ovim Uvjetima korištenja i kupnje ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu pošiljka koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Internet Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora. Obrazac je dostupan za preuzimanje na internetskoj trgovini, a potrebno ga je ispuniti i poslati na adresu e-pošte: vinoteka@vinarnice.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Internet Prodavatelj će dostaviti bez odgađanja putem e-pošte.

Ako Kupac jednostrano raskine ugovor na daljinu, Internet Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenog novca umanjeno za troškove dostave. Troškove povrata pošiljke snosi Kupac. Kupac je dužan pošiljku vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana slanja odluke o jednostranom raskidu ugovora. Pošiljka se treba poslati poštom na dokaziv način ( uz pismeni trag o slanju) na adresu Internet Prodavatelja: Perfect Solution j.d.o.o. 30. svibnja 37, 10370 Dugo selo, Croatia. Povrat novca će se izvršiti nakon što je pošiljka vraćena Internet Prodavatelju, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka vraćene pošiljke. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje na dokaziv način (preporučeno s povratnicom) pošiljku na adresu Internet Prodavatelja. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te  Internet Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • Prodavatelj svoju uslugu u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;

  • predmet ugovora proizvod koja je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu;

  • predmet ugovora zapečaćen proizvod koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, ako je bio otpečaćen nakon dostave;

  • predmet ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima;